Sains Bahan

UNIT 11) TIMBUL DAN TENGGELAM

Ada objek timbul dan ada objek yang tenggelam.

TIMBUL
Penyedut minuman
Gabus
                                                      

   TENGGELAM
sudu
Syiling
                                    

RPH


Mata pelajaran : Dunia Sains & Teknologi                                                                             
Kelas: 1 Amanah                                                  
Tarikh : 24.10.2012
Masa: 3.30 – 4.00 petang
Bilangan Murid: 20 orang
Bidang Pelajaran: ( Sains Bahan )
Tajuk : Timbul dan Tenggelam
Standard Kandungan :  11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.
Standard Pembelajaran :
11.1.1)mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan
11.1.3)menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK,penulisan atau lisan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid dapat :
1) Domain kognitif : mengenal pasti konsep timbul dan tenggelam
2) Domain Afektif  : berhati-hati menggunakan bahan ketika melakukan aktiviti
3) Domain Psikomotor: menyatakan / menulis 3 objek tenggelam dan 3 objek yang timbul

Bahan Bantu Belajar: Getah pemadam, bola, batu, tisu, bekas air, jadual, lembaran kerja, duit syiling, klip kertas, cawan polisterin,botol mineral kosong.
Ilmu : Matematik
Nilai: Berhati-hati ketika melakukan aktiviti, bersyukur,
Kemahiran : pemerhatian dan pengelasan,manipulatif, mengukur menggunakan nombor
Pengetahuan Sedia Ada: 1) Murid biasa melihat objek timbul dan tenggelam dalam
          kehidupan seharian.                                                                                                                                   

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan
Penyoalan lisan.
( 5 min )

Mengenal pasti objek yang ditunjukkan.
Meramalkan objek tersebut sama ada timbul atau tenggelam.
Buat kaitan dengan
pengetahuan sedia ada
pelajar dengan menyoal. Cungkil idea murid tentang timbul dan tenggelam.
Murid menjawab soalan guru.
Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh
Kelas.
Soal jawab (inkuiri )
-Apa yang kamu lihat?
-Di manakah kedudukan dua objek tersebut?
Menstruktur
semula
( 40 min )

-Mengelaskan benda-benda yang timbul dan tenggelam berdasarkan eksperimen.

-Membantu murid memasukkan objek ke dalam bekas air.
-Melekatkan jadual di papan putih.

-Penerangan aktiviti kumpulan
( menulis 3 objek timbul dan 3 objek yang tenggelam )
-Murid ramal terlebih dahulu. Murid menyatakan objek tersebut timbul atau tenggelam selepas eksperimen.
-Murid mengisi jadual di papan putih.

-Catatkan dalam satu kertas dan bentangkan hasil.
Strategi/
Teknik:
-Ramalan
 -Perbincangan
-Pemerhatian

- Strategi/
Teknik: Penemuan/simulasi
( ada objek yang timbul dan ada objek yang tenggelam )
-- Strategi/
Teknik:
-Meramal
-Mengelaskan
Nilai murni : Berhati-hati
Aplikasi Idea
( 10 min )
-Menjelaskan pemerhatian
-Menyatakan contoh-contoh objek di rumah dan di persekitaran murid.
- Menyoal murid hasil dapatan melalui aktiviti yang dijalankan.
Bimbing murid memahami konsep timbul dan tenggelam.
-Murid menjawab soalan guru.
- Murid menyatakan contoh-contoh objek yang ada di persekitaran mereka.
Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas. Soal jawab.
Bagaimana dengan kapas/tisu? Objek –objek ini tenggelam atau timbul?
(Ciri-ciri bahan yang menentukan timbul atau tenggelam )
Refleksi/Penutup
( 5 min )
-Kesimpulan
(Ada objek tengelam dan ada juga yang timbul.)
(Ciri-ciri bahan yang menentukan timbul atau tenggelam )
- Taksir kefahaman pelajar
dengan memberi lembaran kerja.
-Murid membuat latihan yang diberi.
-Penyoalan seluruh kelas dan pentaksiran dari lembaran  kerja.

                No comments:

Post a Comment